Električná 35, 911 01 Trenčín
+421 907 217 532

naše služby

Servis

Vykonávame záručný a pozáručný servis horákov a kotlov. 

spúšťanie do prevádzky

Spúšťanie do prevádzky horákov a kotlov všetkých druhov a výkonov. 

odborné prehliadky plynových zariadení

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových skupiny Bf, Bg, Bh, Af, Ag, Ah

odborné prehliadky tlakových zariadení

 Opakované vonkajšie a vnútorné prehliadky, tlakové skúšky vyhradených technických zariadení tlakových

odborné prehliadky kotolne

Kontrola a zhodnotenie kotolne v zmysle vyhlášky SÚBP č.25/1984 Zb

predaj

Predaj horákov, kotlov a ich príslušenstva

Poradenstvo

Poradíme Vám s výberom zariadenia, ktoré bude vyhovovať vaším požiadavkám

naše prístroje

Používame profesionálne prístroje určené na servis vyhradených zariadení, ktoré sú pravidelne kalibrované.

zľava pre domácnosť

Čím dlhšie ste naším zákazníkom, tým Vám dáme večšiu zľavu ( 5% 10% 15% ) na servisnú odbornú prehliadku.