Električná 35, 911 01 Trenčín
+421 907 217 532

SErvis kotlov pre domácnosti

Vykonávame záručný, pozáručný servis a údržbu na kotloch menších výkonov.

Servis kotlov

Vykonávame záručný a pozáručný servis na kotloch všetkých výkonov.

servis horákov

Vykonávame záručný a pozáručný servis všetkých typov a výkonov horákov.

servisná prehliadka obsahuje :

 • Vizuálna kontrola a kontrola funkčnosti zariadenia
 • Kontrola snímacích a zapalovacích elektód a ich vyčistenie
 • Demontáž horáku a jeho vyčistenie
 • Čistenie hlavného výmenníka spaliny-voda
 • Vyčistenie sifónu ( kondenzačné kotle )
 • V prípade potreby vyčistenie ventilátora
 • Vyčistenie vodného filtra
 • Kontrola tesnosti rozoberateľných spojov
 • Zmeranie a nastavenie spaľovania pomocou analyzátora spalín
 • Kontrola odvodu spalín a nasávaného vzduchu
 • Kontrola a skúška zabezpečovacích prvkov zariadenia
 • Kontrola tesnosti plynových armatúr s použitím detektora úniku plynu
 • Vyhotovenie protokolu o prehliadke zariadenia

Pravidelným servisom plynového zariadenia skupiny Bh, ktorý sa vykonáva min. 1 x ročne, predĺžite jeho životnosť, predídete prípadným únikom plynu alebo spalín a vyhnete sa plateniu vyšších faktúr za plyn z dôvodu zlého spalovania.